• Serie A-
  • 13/12/2020 12.30.00
  • Crea pdf Crea pdf
  • Milan
    56' Giacinti
    76' Spinelli
  • 2 - 0 13/12/2020 12.30.00
  • Sassuolo

Commento


RETI: 56° Giacinti, 76° Spinelli